POMȎŽME VÁM ZREALIZOVAŤ VÁŠ PROJEKT / REKONŠTRUKCIU

Zavolajte nám na číslo: 032/ 6564 511.
Dohodneme si osobné stretnutie.
Spoločne naplánujeme Vašu zákazku.

Alebo nám stačí poslať Vaše kontaktné údaje a Vašu požiadavku e-mail na adresu bytas [ @ ] bytas.sk a my Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme!

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok:  06:00 - 14:00
Sobota:                  zatvorené
Nedeľa:                  zatvorené  

Referenčné stavby

Rok realizácie:

 

Referencie - rok 2013

Centrum sociálnych služieb – JUH, Liptovská 10, 911 08 TRENČÍN

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Kompletná rekonštrukcia  OST - sek. časti vykurovanie a príprava teplej vody z dôvodu zastaralého a konštrukčne i technicky nevyhovujúceho stavu.
 • Rekonštrukcia elektro, silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: OST 550 kW, TUV: 1X1000l, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: december 2013

Stredná odborná škola, Lipová č. 8, 972 51  HANDLOVÁ

 • názov akcie:  Rekonštrukcia strojovne a OST kotolne
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 2x 250kW  - kondenzačná technológia,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK - 4 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 500l , montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle:2  x250 kW, Blok TUV 1x500l, Blok   ETZ + 600 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: december 2013

Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Dodávka a montáž plynových kondenzačných kotlov, vrátane armatúr,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel,
 • pripojenie spalinovodu na komín a vyvložkovanie komína,
 • dodávka bloku prípravy TUV a dodávka a montáž expanzného systému,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte kotolne vrátane silového pripojenia a MaR,
 • dodávka obsahuje všetky dodávky systému MaR,
 • dodávku a inštaláciu solárnych kolektorov a blok ohrevu TUV.
 • rozsah: Kotle: 2x 50kW, UK: 1x 65 kW, TUV: 2X500l, MaR: Internetový dohľad, Solárny systém 10 m2
 • realizácia: november 2013

Mesto Bánovce nad Bebravou, ul. Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01  Bánovce nad Bebravou - Kotolňa Sever

 • názov akcie:  Kotolňa Sever, Výmena kotla s príslušenstvom
 • predmet objednávky: Výmena kotla  1600 kW s príslušenstvom pre spoločnosť  Byttherm, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača kotlov,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 1x 1600kW 1 x1200 kW, 1x 600 kW, oddeľovací  výmenník 1600 kW, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: november 2013

Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Komplexná rekonštrukcia kotolne 2x 630 kW - kondenzačná technológia
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK - 4 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV a dodávka a montáž expanzného systému,
 • rekonštrukcia vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle:2 x630 kW, Blok TUV 2x1000l + plniaci výmenník, ETZ + 1000 l zasobná nádrž, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: november 2013

Stredná odborná škola stavebná-Emila Belluša, Staničná 4, 911 05  Trenčín

 • názov akcie:  Rekonštrukcia zariadenia kotolne
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 3x 100kW  - kondenzačná technológia
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK - 2 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 500l , montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle:3  x100 kW, Blok TUV 1x500l, Blok   ETZ + 600 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: október 2013

Centrum sociálnych služieb Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Dodávka a montáž plynových kondenzačných kotlov, vrátane armatúr,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK, 
 • pripojenie spalinovodu na komín a vyvložkovanie komína, 
 • dodávka bloku prípravy TUV a dodávka a montáž expanzného systému,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 2x 300kW, TUV: 2X1000l + plniaci výmenník, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: september 2013

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN , Slavnica 68, 018 54 SLAVNICA

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Dodávka a montáž plynových kondenzačných kotlov, vrátane armatúr, 
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK, 
 • pripojenie spalinovodu na komín a vyvložkovanie komína, 
 • dodávka bloku prípravy TUV a dodávka a montáž expanzného systému,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR,
 • dodávka obsahuje všetky dodávky systému MaR.
 • rozsah: Kotle: 2x 300kW, TUV: 2X1000l + plniaci výmenník, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: august 2013

 

Referencie - rok 2012

Športové gymnázium, Staničná 6, 911 05 TRENČÍN  

 • názov akcie:  Technologické úpravy kotolne ŠG
 • predmet objednávky: Výmena kotla  1000 kW a 630 kW  s príslušenstvom, kondenzačná technológia 
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača kotlov,
 • inštalácia bloku prípravy vody 3x1000l s plniacim výmenníkom,
 • rekonštrukcia RG plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 •  vyvložkovanie komínov a nové spalinovody,
 • rekonštrukcia tepelného kanála pre bazén,
 • demontáž strojovne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 1x 1000kW 1 x1000 kW, 1x 600 kW, Blok TUV 3x1000 l + plniaci výmenník, ETZ os zásobníkom 2000 l, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: december 2012

Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne - telocvičňa
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 2x 100kW  - kondenzačná technológia
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK  - 2  okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 500l, montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 •  rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 2  x100 kW, Blok TUV 1x500l, Blok   ETZ +300 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: máj 2012

 

Referencie - rok 2011

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 913 08 Nová  Bošáca

 • názov akcie:  Rekonštrukcia elektrokotolne -  ÚK a TÚV
 • predmet objednávky: Dodávka a montáž tepelných čerpadiel 2x 30 kW, vrátane armatúr,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane  nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK,
 • pripojenie akumulačných nádob 2 x 1000l,
 • dodávka prípravy TUV 1000 l a dodávka a montáž expanzného systému,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: TČ: 2x 30kW, 2x 24 Eli,  2 x 1000 l AKU, TUV: 1X1000l, MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: december 2011

Stredná odborná škola, Lipová č. 8 , 972 51  HANDLOVÁ 

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne po zaplavení
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 4x 300kW  - kondenzačná technológia,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, 3x združeného rozdeľovača UK - 3 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 2x 1000l + plniaci výmenník, montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 4 x300 kW, Blok TUV 2x1000l, Blok   ETZ + 1000 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: október 2011

SOŠ polytechnická PRIEVIDZA, Ul. Falešníka 6, 97101 Prievidza

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kotolne – SOŠ polytechnická
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 4x 300kW  - kondenzačná technológia,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, 3x združeného rozdeľovača UK - 3 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 2x 1000l + plniaci výmenník, montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu 200 m  a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR,
 • dodávka bloku odovzdávacej stanice 3x UK pre internát,
 • komplexná  rekonštrukcia vonkajších tepelných kanálov.
 • rozsah: Kotle:4 x300 kW, Blok TUV 2x1000l, Blok   ETZ + 1000 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: október 2011

Trenčiansky samosprávny kraj , K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TRENČÍN - Gymnázium Ľ. Štúra, TN

 • názov akcie:  Dodávka a montáž technologického zariadenia kotolne – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 2x 250kW  - kondenzačná technológia - škola,
 • Nová plynová kotolňa 1x 250kW  - kondenzačná technológia - jedáleň,
 • Nová plynová kotolňa 1x 100kW  - kondenzačná technológia - telocvičňa,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK - 4 okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 500l , montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • kompletné stavebné úpravy priestoru kotolne,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 3  x250 kW + 1x 100kW , Blok 2x TUV 1x500l, Blok  3x  ETZ + 600 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: október 2011

BYHOS spol. s  r.o., Mlynská 20, 091 01 STROPKOV

 • názov akcie:  Plynová kotolňa K6 – úprava výstupného rozvodu a pripojenie objektu MŠ
 • predmet objednávky: Dodávka predstavuje  inštaláciu bloku združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou a  jeho pripojenie na sieť Uk v priestoroch kotolne. 
 • rozsah: Blok Uk - 3 vetiev
 • realizácia: september 2011

STREDNÁ PRIMYSELNÁ ŠKOLA, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane projektovej dokumentácie
 • predmet objednávky: Dodávka činí  osadenie združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou do školy a druhého do telocvične, ich pripojenie na sieť Uk na primárnej aj sekundárnej strane.  Technológia  je vybavená aickou reguláciou s internetovým dohľadom. Ohrev teplej vody je realizovaný Blokom zásobníka TUV 500l s kondenzačným kotlom 35 kW.
 • rozsah: Blok Uk - 7 vetiev
 • realizácia: júl 2011

GYMNÁZIUM, Školská 2, 01841 Dubnica nad Váhom

 • názov akcie:  Rekonštrukcia kúrenia – rozdeľovač vrátane projektovej dokumentácie
 • predmet objednávky:Dodávka činí  osadenie združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou do školy a druhého do telocvične, ich pripojenie na sieť Uk na primárnej aj sekundárnej strane.  Technológia  je vybavená aickou reguláciou s internetovým dohľadom. Ohrev teplej vody je realizovaný Blokom zásobníka TUV 500l s kondenzačným kotlom 35 kW.
 • rozsah: Blok Uk - 3 vetiev
 • realizácia: jún 2011

 

Referencie - rok 2010

Stredná odborná škola, Ul. Janošíková č. 4, 91501 Nové Mesto n/Váhom

 • názov akcie:  PD REKONŠTRUKCIA KOTOLNE“ a „REALIZÁCIA –REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
 • predmet objednávky: Nová plynová kotolňa 3x 100kW  - kondenzačná technológia,
 • inštalácia novej kotlovej zbernice vrátane nových čerpadiel, združeného rozdeľovača UK - 3  okruhový,
 • dodávka bloku prípravy TUV 500l , montáž expanzného systému,
 • prípojka plynu a vnútorného rozvodu plynu,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie silového pripojenia a MaR.
 • rozsah: Kotle: 3  x100 kW, Blok TUV 1x500l, Blok   ETZ + 300 l , MaR: Internetový dohľad
 • realizácia: december 2010

SPŠ Považská Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1132/52, 017 29 Považská Bystrica

 • názov akcie:  Realizácia rozdeľovacej stanice – SPŠ Považská Bystrica
 • predmet objednávky: Dodávka činí  osadenie združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou do školy a druhého do telocvične, ich pripojenie na sieť Uk na primárnej aj sekundárnej strane.  Technológia  je vybavená aickou reguláciou s internetovým dohľadom
 • rozsah: Blok Uk - 5 vetiev
 • realizácia: september 2010

Stredná odborná škola sklárska, ul. Súhradka 193, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE

 • názov akcie:  Rozdeľovač s reguláciou – telocvičňa a Rozdeľovač s reguláciou - škola
 • predmet objednávky: Dodávka činí  osadenie združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou do školy a druhého do telocvične, ich pripojenie na sieť Uk na primárnej aj sekundárnej strane.  Súčasne boli v telocvični vymenené radiátory podľa predloženého projektu. Technológia  je vybavená aickou reguláciou s internetovým dohľadom
 • rozsah: Blok Uk - 6 vetiev
 • realizácia: august 2010

Stredná odborná škola Pov. Bystrica, Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Pov. Bystrica

 • názov akcie:  Vnútorná regulácia ÚK – SOŠ Považská Bystrica
 • predmet objednávky: Dodávka činí  osadenie združeného rozdeľovača s  ekvitermickou reguláciou do školy a druhého do telocvične, ich pripojenie na sieť Uk na primárnej aj sekundárnej strane.  Technológia  je vybavená aickou reguláciou s internetovým dohľadom
 • rozsah: Blok Uk - 4 vetiev
 • realizácia: august 2010

 

Komplexné riešenia v rokoch 2010 - 2000

Bytový podnik s.r.o., Brezová pod Bradlom

Komplexná modernizácia zdrojov tepla v meste na bázi kondenzačnej technoológie. Celkom zdroje 4 o výkone 9 MW.

 

BYHOS spol. s  r.o., Mlynská 20, 091 01 STROPKOV

Komplexná modernizácia zdrojov tepla v meste na bázi kondenzačnej technoológie. Celkom zdroje 1 o výkone 3,6 MW.

 

DCaTerm  Dubnica nad Váhom

Modernizácia zdrojov tepla na báze kondenzačných technológií. Celkom 5 zdrojov o výkone 20 MW.

 

Trens a.s., Trenčín

Modernizácia tepelného hospodárstva vo výrobných podnikoch.
TOP